07 juli 2015 | Dossier:

Meer pintransacties dan contante betalingen in detailhandel

Kosten pinbetaling en betalingen met contant geld

Nog steeds zijn er meer contante dan pintransacties, maar in de detailhandel is een omslag te zien: in 2014 werd voor het eerst meer gepind dan contant betaald. In de ambulante handel zijn ook steeds meer pinbetalingen, maar nog niet meer dan het aantal contante betalingen.

Banken en toonbankinstellingen streven ernaar dat in 2018 60% van de betalingen via pin verloopt. Behalve meer veiligheid, zou dat ook een kostenbesparing opleveren van €60 miljoen over de sectoren detailhandel, ambulante handel, tankstations en horeca.

Contante betaling duurder dan pinbetaling

Een gemiddelde contante betaling kost een ondernemer €0,25, een gemiddelde pinbetaling €0,19. Ten opzichte van 2012 zijn de gemiddelde kosten van contante betalingen licht gestegen en die van pinbetalingen iets gedaald.

Er zijn verschillen tussen detailhandel, ambulante handel, tankstations en horeca, maar de trend dat een gemiddelde contante betaling duurder is geworden en een gemiddelde pinbetaling goedkoper komt in alle vier sectoren bovendrijven.

Verdere besparing door contactloos betalen

Wanneer het aantal contactloze betalingen toeneemt, lopen de kostenbesparingen verder op. In 2014 is het aandeel contactloos betalen in het totale aantal pinbetalingen nog maar circa 0,5%, maar het aandeel neemt snel toe. Gemiddeld is een contactloze betaling 10 seconden sneller dan een gewone betaling.

Berekeningen laten zien dat een contactloze betaling gemiddeld €0,15 kost en dat een groei van het aandeel van contactloze pinbetalingen naar 20% van alle pinbetalingen een besparing oplevert van €22 miljoen.

Infographic kosten betalingsverkeer

Klik op de afbeelding voor een vergrote versie.