06 december 2011 | Dossier:

Meer steun voor mkb-ondernemers bij kredietaanvragen

Krediteverlening

Banken gaan mkb-ondernemers beter ondersteunen bij hun kredietaanvraag. Dat zijn MKB Nederland en de top van de Nederlandse financiële sector (ABN AMRO, ING en Rabobank) begin december overeengekomen tijdens een bijeenkomst met minister Verhagen. Ook komt er een klachtenregeling voor mkb’ers die vinden dat hun aanvraag onterecht is afgewezen. Het gezamenlijke doel is om de slagingskans van financieringsaanvragen van mkb-ondernemers te vergroten.

Afspraken

MKB-Nederland en de banken hebben het volgende afgesproken:

 1. Banken zullen mkb-ondernemers serieus beoordelen op de inhoud van hun plannen en hun ondernemerschap. Mocht een aanvraag niet worden gehonoreerd, dan zullen de banken de afwijzing duidelijk motiveren.
   
 2. Ondernemers die zich ten onrechte afgewezen voelen, kunnen dit melden op www.ondernemerskredietdesk.nl. Banken hebben toegezegd elke klacht serieus te nemen.
   
 3. MKB-Nederland en de banken roepen gezamenlijk het kabinet op om de BMKB-regeling te verhogen en langer voort te zetten.
   
 4. Het ministerie stelt een half miljoen euro beschikbaar voor de Ondernemerskredietdesk, het online portaal waar ondernemers terecht kunnen die het niet eens zijn met een kredietafwijzing of ondersteuning zoeken bij het aanvragen van krediet.
   
 5. Kleine bedrijven krijgen meer ondersteuning bij hun financieringsaanvraag; Bij afwijzing van kredietaanvragen tot 50.000 euro zullen de banken voortaan doorverwijzen naar Qredits Microfinanciering, dat zich volledig richt op financiering en coaching van het kleinbedrijf.
   
 6. Er komen snel specifieke cijfers over de omvang van de kredietverlening aan het mkb.

 

Bronnen: MKB-Nederland | ministerie EL&I