22 juli 2016 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Werknemer wordt ziek tijdens vakantie: wat nu?

Een werknemer vraagt vakantie aan, gaat enthousiast op pad en belt de derde dag op met de mededeling dat hij ziek is. Aangezien de werknemer ziek wordt in zijn eigen tijd, denk je misschien dat je daar als werkgever niets mee te maken hebt. Maar dan heb je het mis.

Werknemer ziek tijdens vakantie

De regel is dat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie dit niet zomaar ten koste mag gaan van zijn vakantiedagen. Niet zomaar, want de werknemer moet er wel wat voor doen. Hij moet zich ziekmelden, een arts bezoeken en een verklaring van de arts kunnen overleggen. En zoals dat ook bij een ‘gewone’ ziekmelding het geval is, moet de werknemer gewoon bereikbaar zijn voor de werkgever. Hoe het verdere verloop van de procedure is, dat zal, als het goed is, vastgelegd zijn in een personeelsreglement.

Verrekenen ziektedagen

Als het op het verrekenen van de ziektedagen tijdens de vakantie aankomt, dan mag dat alleen als er afspraken over zijn gemaakt. Of als de werknemer daar toestemming voor geeft. En dan nog mogen de ziektedagen alleen van de bovenwettelijke dagen afgehaald worden. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn die dagen die een werknemer heeft bovenop de ‘normale’ wettelijke dagen.

Zijn er vragen over wat je moet doen bij ziekte van een werknemer, neem dan gerust contact op met Dibevo.