30 januari 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel

Minimumjeugdloon in stappen omhoog

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen.

Minimumloon gaat omhoog

Jongeren verdienen een eerlijke kans in de samenleving. Het kabinet en sociale partners vinden dat daar een fatsoenlijk loon bij hoort. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. De komende jaren gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het wettelijk minimumloon (WML) gaan verdienen.

Leeftijd speelt geen rol

Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen. Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan ten minste het WML verdienen. Ook vallen alle meerwerk-uren voortaan onder het WML.

Minimum cao

De detailhandel is na een jarenlange crisis bezig met een voorzichtig herstel. Een te grote stijging van de loonkosten zal ten koste van investeringen en innovatie gaan. Iets dat de sector juist nu zo hard nodig heeft. Een euro moet nog altijd eerst worden verdiend en kan ook maar één keer worden uitgegeven. Dat betekent dat dit beleid mogelijk ten koste zal gaan van de werkgelegenheid. Dibevo heeft zich dan ook zeer kritisch uitgelaten over de plannen van minister Asscher.

Dibevo is voor een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket en heeft daarom ook een minimum cao met de vakbonden afgesproken. Dit om een werkgever de ruimte te laten om zelf te beslissen om zijn of haar werknemer boven de cao te betalen. Uit onderzoek blijkt ook dat het in meer dan de helft van de gevallen gewoon gebeurt.