27 april 2015 | Dossier:

Minimumloon gaat omhoog per 1 juli 2015

Minimumloon 2015

Per 1 juli 2015 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:

  • € 1.507,80 per maand
  • €    347,95 per week
  • €      69,59 per dag

Brutobedragen per leeftijd

Op Overheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.