20 mei 2020 | Dossier: Dierenwelzijn,

Minister Schouten: corona mogelijk overgegaan van nerts op mens

Uit nieuwe resultaten van een lopend onderzoek bij nertsenbedrijven is volgens LNV-minister Carola Schouten ‘aannemelijk’ dat één medewerker van een bedrijf geïnfecteerd is door een met corona besmette nerts. Eerder was al duidelijk dat door de hoge dichtheid van dieren bij deze bedrijven er erg veel virus in stofdeeltjes en aerosolen in de lucht aanwezig was. Dat is een heel andere situatie dan in de houderij van huisdieren. De kans dat een huisdier besmet raakt, blijft ook na deze onderzoeksuitslag uiterst klein. De eerdere adviezen voor de omgang met huisdieren blijven daarom ongewijzigd.

Nerts

Door de genetische codes van het virus van verschillende dieren en mensen met elkaar te vergelijken kan een stamboom worden gemaakt. Onderzoekers kunnen op die manier een beeld krijgen over de manier waarop mensen en dieren in tijd en plaats zijn besmet.

Dit type onderzoek is ook gedaan bij besmette nertsen en mensen. Bij een van de medewerkers is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Op basis van de onderlinge vergelijking en de plaats van het virus in de stamboom, is de conclusie op grond van dit onderzoek, dat het aannemelijk is dat één medewerker van een besmet nertsenbedrijf door nertsen is besmet.

Het RIVM heeft aangegeven dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog steeds verwaarloosbaar is. Deze risicobeoordeling deed het RIVM eerder op basis van het feit dat uit het onderzoek bleek dat alle lucht- en stofmonsters buiten de stal bij herhaalde metingen geen virus bevatten.

Boerderijkatten

Uit het lopende onderzoek blijkt dat virussen op twee van de besmette nertsenbedrijven veel op elkaar lijken. Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Omdat op een van de besmette bedrijven  bij drie van de elf boerderijkatten antistoffen tegen het virus is aangetoond, is het van belang om ook de rol van boerderijkatten bij potentiële virusoverdracht tussen bedrijven verder te onderzoeken. Boerderijkatten zijn katten die leven op het erf en niet gesocialiseerd zijn.

Bestaande advies voor omgang met huisdieren blijft van kracht

Dat COVID-19 bij huisdieren kan voorkomen, was al eerder bekend. Het risico dat mensen besmet kunnen raken door hun huisdier, blijft echter klein. De bestaande adviezen van het RIVM over COVID-19 en de omgang met dieren blijven ongewijzigd.

Het advies luidt: houd je dier binnen als er mensen in het huishouden zijn met corona-klachten en het dier ook ziek is. Raadpleeg bij twijfel of ernstige klachten altijd de dierenarts. Het volledige advies is te vinden op de website van het RIVM.

Flyer met adviezen voor eigenaren van huisdieren

De overheid heeft een flyer met adviezen gemaakt voor huisdiereigenaren. Klik op de afbeelding hieronder voor de PDF, print hem uit en hang hem in je winkel, pension, trimsalon of waar je ook denkt dat advies aan huisdiereigenaren nuttig kan zijn.

Advies voor eigenaren van huisdieren in verband met COVID-19