26 juni 2019 | Dossier: Bedrijfsvoering, Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

Monitoring Ketenborging door NVWA

Ketenborging is een initiatief van de Nederlandse Taskforce Voedselvertrouwen. In samenwerking met het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft deze Taskforce criteria opgesteld voor private voedselveiligheids- en kwaliteitsschema’s. Ketenborging.nl biedt een overzicht van geaccepteerde kwaliteitsschema’s, die voldoen aan de gestelde criteria. Bedrijven in de voedselproductieketen kunnen dan zaken doen met betrouwbare leveranciers.

Ketenborging NVWA

Monitoring via kort bezoek

Een voorbeeld van een kwaliteitsschema in de huisdierenbranche is GMP+. GMP+ is al bijna twee jaar geaccepteerd door Ketenborging. Het schema wordt door de NVWA continue gemonitord via een borgingsprogramma. Onderdeel van die monitoring is ook het uitvoeren van korte bezoeken van ongeveer 1 à 2 uur bij in Nederland gevestigde bedrijven die deelnemen aan het kwaliteitsschema.

Deze bezoeken zullen de komende maanden, begin juli t/m september, met een mogelijke uitloop naar oktober, plaatsvinden. Het zou dus kunnen dat jouw bedrijf binnen de willekeurige steekproef valt en (onaangekondigd) een bezoek krijgt. Het is belangrijk te weten dat het bezoek in de eerste plaats (nog) geen inspectie is, maar vooral een interview over het kwaliteitssysteem en de werking daarvan. Uiteraard wordt gevraagd om de auditor toegang tot de productieruimtes te verlenen.

Wat betekent dit voor GMP+ FSA  gecertificeerde bedrijven?

Door de erkenning van het  GMP+ FSA certificatieschema door Ketenborging krijgt het FSA-certificaat meer waarde. Immers je voldoet daarmee aan de criteria van de Nederlandse Taskforce Voedselvertrouwen. Een ander voordeel is dat voor GMP+ FSA bedrijven gevestigd in Nederland de NVWA het toezicht kan aanpassen. Uit risicoanalyses blijkt namelijk dat deelnemende bedrijven minder (intensief) geïnspecteerd behoeven te worden of dat de focus van de NVWA zich tijdelijk op andere zaken kan richten.

Bron: Ketenborging en NVWA