08 juli 2015 | Dossier:

Niet alle souvenirs zijn een prettige herinnering

Koraal

Een ivoren beeldje, slangenleren tas of een stuk koraal. Op de buitenlandse bestemmingen zijn ze vrij te koop, maar toch mogen ze de grens niet over. Veel souvenirs zijn namelijk gemaakt van beschermde soorten planten of dieren. Elk jaar neemt de douane meer dan 500 zendingen in beslag.

Het is daarom goed om in het achterhoofd te houden dat (delen van) beschermde dieren en planten niet zomaar mogen worden verhandeld, vervoerd, verzameld of gehouden. Hiervoor hebben overheden van 181 landen, waaronder de Nederlandse, regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in het CITES-overeenkomst. Dit moet ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven.

Invoer verboden

Het is daarom verboden om bedreigde dier- en plantensoorten (of delen daarvan) mee te nemen en in te voeren in Nederland. Ook souvenirs uit een vakantieland vallen onder de CITES-wetgeving. Bijvoorbeeld een handgesneden ivoren beeldje. Het feit dat dit voorwerp in het vakantieland gewoon op de markt of in een winkel te koop was, betekent niet dat je het zomaar mee naar huis mag nemen. Bij invoer in Nederland zal de douane dit in beslag nemen en een proces-verbaal opmaken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als opzet vermoed wordt, kan dit zelfs leiden tot vervolging door het Openbaar Ministerie.

Voorbeelden van voorwerpen waarop een invoerverbod geldt:

  • exotische planten, zoals orchideeën en cactussen
  • apen, slangen, varanen en vele andere tropische dieren
  • koraal en schelpen
  • alle producten en artikelen die van bedreigde planten en dieren worden gemaakt.                
  • siervoorwerpen van koraal of ivoor
  • haarkammen van schildpaddenschild
  • armbandjes gemaakt van olifantenhaar
  • traditionele Chinese medicijnen en pleisters (hierin zijn vaak delen van beschermde planten of dieren verwerkt.)

Beperkt meenemen

Een aantal artikelen dat onder de CITES-regels valt mag je zeer beperkt meenemen. Voorbeeld hiervan is de doopvontschelp. Hiervan mag je maximaal drie stuks invoeren. Het complete overzicht van verboden zaken en uitzonderingen daarop is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Legaal invoeren

Om beschermde dier- en/of plantensoorten legaal mee te kunnen nemen is een CITES-uitvoervergunning of een CITES-wederuitvoercertificaat vereist. Deze documenten worden afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land waar de artikelen gekocht zijn. De Nederlandse ambassade in dat land weet welke autoriteit dat is. In de meeste gevallen is ook een CITES-invoervergunning nodig. Bij de RVO kun je zo’n vergunning aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over het in- en uitvoeren van beschermde soorten vind je op de website van de RVO.