10 januari 2013 | Dossier:

Nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

Beveiliging in de winkel

In 2013 start een nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) om ondernemers te helpen hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere delicten. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de nieuwe aanpak uit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de ‘oude’ Beveiligingsscan is dat winkelgebieden of bedrijventerreinen met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) als eerste voor een VKB-scan in aanmerking komen.

Gratis veiligheidsscan en preventie-advies

Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen en maximaal 10 medewerkers per vestiging) kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren en krijgen preventie-advies op maat. Ondernemers die op basis van die veiligheidsscan investeren in preventiemaatregelen, krijgen de helft vergoed tot een maximum van 1.000 euro.

Dat kunnen fysieke maatregelen zijn, zoals camera’s of afroomkluizen. Maar ook organisatorische, zoals veilige openings- en sluitingsprocedures en training van personeel, of digitale maatregelen tegen cybercrime. Speciaal voor de nieuwe aanpak VKB zijn ‘slimme’ pakketten met (combinaties van) maatregelen geselecteerd om ondernemers te helpen bij hun keuze.

Koppeling aan Keurmerk Veilig Ondernemen

In de nieuwe aanpak hebben ondernemingen die eigen verantwoordelijkheid tonen op het gebied van veiligheid en openstaan voor publiek-private samenwerking een streepje vóór. Winkelgebieden of bedrijventerreinen waar bedrijfsleven en overheid samenwerken in een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), komen als eerste voor een VKB scan in aanmerking.

Volgens het CCV komen ook kleine ondernemers buiten KVO-terreinen in aanmerking voor ondersteuning. De beveiligingsorganisatie kijkt daarbij kritisch waar die ondersteuning het hardste nodig is tegelijkrtijd gericht op een goede spreiding over het land.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten over de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven? Bezoek dan de website www.hoeveiligisuwzaak.nl/vkb. Hier kunt zich ook meteen aanmelden voor een beveiligingsscan.