18 december 2012 | Dossier:

Nieuwe cao Dibevo-branche definitief

Onderhandelakkoord voor een nieuwe cao in de Dibevo-branche.

Sinds 8 november 2012 is er een onderhandelakkoord over de nieuwe cao voor dierenspeciaal-, aquarium- en hengelsportzaken. Nu ook de achterban van de vakbond ingestemd heeft, is er definitief een nieuwe cao. Deze nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 oktober 2013. Wat betekent dit voor u?

Belangrijkste wijzigingen

Loonsverhoging
Volgens de nieuwe cao stijgen de lonen per 1 januari 2012 met 1,5%. Hiermee is weer aansluiting gevonden met de ‘oude’ cao die al op 1 april 2011 was geëxpireerd. Eventuele salarisverhogingen die u al heeft gegeven, mag u verrekenen met dit cao-resultaat, mits u dat heeft aangekondigd aan uw werknemers. Deze loonsverhoging is van toepassing op alle medewerkers die op 1 november 2012 bij u in dienst zijn.

Per 1 juni 2013 worden de lonen nogmaals met 1,5% verhoogd. Als u in de tussenliggende periode de salarissen zelf al heeft verhoogd, dan mag u deze verrekenen met cao-verhoging als u dat ook heeft toegezegd aan de medewerker.

Proeftijd
De proeftijd is in overeenstemming gebracht met de wettelijke proeftijd. Deze bedraagt daarmee 1 maand.

Hulpkracht en oproepkracht
De termen hulpkracht en oproepkracht worden uit de cao geschrapt, omdat deze in de cao verder niet toegepast worden.

Wet
De nieuwe cao is aangepast aan een aantal wettelijke veranderingen, zoals de nieuwe vakantiewetgeving.

Lees de volledige tekst van het akkoord.

Nieuwe boekjes

In de cao-tekst worden de afspraken uit het akkoord verwerkt. Nadat de boekjes gedrukt zijn, zal de cao voor een Algemeen Verbindend Verklaring worden voorgedragen. De cao moet dan toegepast worden op iedere arbeidsovereenkomst die onder de werkingssfeer van de cao valt.

Werknemersvragen

Regelmatig krijgt het Dibevo-team telefoontjes van werknemers in de detailhandel die om meer informatie vragen. Als werkgeversorganisatie kunnen wij die informatie niet geven. Wij verwijzen de werknemers naar de werkgever.