14 april 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Nieuwe regelgeving voor plastic wegwerpbekers en -bakjes

Is er in je bedrijf een bedrijfsrestaurant, organiseer je een evenement of heb je een winkel met een koffiehoek? Dan krijg je te maken met de nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. En dat kunnen ook kartonnen bekers zijn.

De nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een groter geheel. Ze komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP) dat als doel heeft de impact van wegwerpplastic op het milieu te verminderen en meer plastic te hergebruiken en recyclen.

Wat zijn de nieuwe regels

Vanaf 1 juli 2023 moeten klanten gaan betalen voor plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen wanneer er een uitgiftepunt is voor eten en drinken, bijvoorbeeld een koffieautomaat. Ook moet je een alternatief aanbieden dat opnieuw gebruikt kan worden.

Vanaf 1 januari 2024 mag je geen plastic wegwerpbekers- en voedselverpakkingen meer gebruiken als je klanten eten en drinken in jouw zaak. Je kan dan kiezen om herbruikbare alternatieven aan te bieden, zoals afwasbare kopjes, glazen, hard cups, borden en bakjes of mensen zelf hun beker en/of bakje laten meenemen.

Keurmerk biedt geen garantie 

De regels gelden voor alle kunststof bekers die bedoeld zijn om maar één keer te gebruiken. Ook bekers die maar voor een deel uit kunststof bestaan vallen hieronder. Bijvoorbeeld kartonnen koffiebekers met een coating van kunststof. Zelfs bekers en bakjes met een ‘plasticvrij’ keurmerk kunnen plastic bevatten. Een keurmerk biedt dus geen garantie voor uitsluiting van de regelgeving. In Nederland betekent plasticvrij dat het product geen (toegevoegde) polymeren bevat. In het buitenland worden soms andere normen gehanteerd, waardoor het plastic vrije logo uit bijvoorbeeld Duitsland niet geldig is in Nederland. 

Bij voedselverpakkingen gaat het om verpakkingen waaruit direct kan worden gegeten zonder verdere bereiding van het eten. De verpakking bestaat helemaal of voor een deel uit kunststof én is bedoeld om maar één keer te gebruiken. Bijvoorbeeld een plastic frietbakje, bakjes voor maaltijdsalades en bakjes voor portieverpakkingen zoals noten, groente en zuivelproducten. Zakjes en wikkels vallen hier niet onder.

Op www.minderwegwerpplastic.nl vind je meer informatie over de regelgeving en een regelhulp om na te gaan welke regels van toepassing zijn op jouw situatie en welke opties er zijn om hieraan te voldoen.

UPDATE JUNI 2023: Op de website van de Rijksoverheid is het afwegingskader te downloaden. Via het overzicht op pagina 5 kun je bepalen of de nieuwe regelgeving voor jou van toepassing is en zo ja, onder welke beslisboom de verpakking valt. In de beslisboom staat vervolgens welke actie je moet ondernemen.