13 oktober 2014

Nieuwe regels in het Besluit houders van dieren

Nieuwe regels in het Besluit houders van dieren

Zoals je weet, is op 1 juli 2014 het Besluit houders van dieren (onderdeel van de Wet dieren) in werking getreden. In het besluit staan nieuwe regels voor voor o.a. de huisvesting en verzorging van huisdieren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de belangrijkste regels op een rij gezet.

Bedrijfsmatig huisdieren houden

Voor bedrijfsmatig verkopen, afleveren, opvangen en fokken van huisdieren gelden regels voor onder andere huisvesting, dierenwelzijn en vakbekwaamheid van de houder. Het gaat daarbij om zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën die als huisdier gehouden kunnen worden.

Als houder dien je de locatie van waaruit je deze activiteiten uitoefent, te registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit moet vóórdat de activiteiten starten. De locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).