26 januari 2016

Nieuwe subsidieregeling voor innoverende bedrijven

IPC-subsidie voor innovaties

Werk je als leverancier aan een innoverend product, dienst of proces? Dan bestaat de kans dat je in aanmerking komt voor een nieuwe subsidieregeling. Zonder dat je het weet kan er zo maar veel geld op je liggen te wachten! Dibevo kan die subsidie namens minimaal 10 bedrijven aanvragen. Dat kan tot 13 februari 2016, dus kom snel in actie.

Innovatiesubsidie

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een nieuwe subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een tweejarig innovatietraject uitvoeren. In een IPC-project werken 10 tot 20 mkb-ondernemers over een periode van maximaal 2 jaar, aan collectieve en aan eigen innovaties. Dibevo kan als penvoerder InnovatiePrestatieContracten 2016 aanvragen van 1 februari tot en met 26 februari 2016.

Innovatieprojecten

De IPC-regeling is bedoeld voor groepen bedrijven met een inhoudelijke samenhang, bijvoorbeeld omdat ze werken in dezelfde keten, regio of branche. Deze bedrijven voeren een meerjarig innovatietraject uit. Zij geven zelf aan op welk terrein zij willen innoveren. Het kan gaan om producten, diensten, processen of een combinatie daarvan. Een deel van de subsidie moet worden besteed aan gezamenlijke projecten. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele projecten van de deelnemers.

Voorwaarden

Deelnemers aan IPC-projecten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent een mkb-onderneming. Voor de definitie van mkb-ondernemer sluit RVO.nl aan bij de Europese definitie van het mkb. Om te bepalen of je als ondernemer voldoet aan de mkb-definitie kun je een mkb-toets uitvoeren. Let op dat kleine dochters van bijvoorbeeld een groot bedrijf of van een groot buitenlands bedrijf geen mkb zijn.
   
 • Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan het IPC-project. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een holding met enkele dochters als deelnemer optreedt.
   
 • Je hebt niet eerder IPC-subsidie gehad. Of het is langer dan 3 jaar geleden dat je een IPC-subsidie hebt gehad, gerekend vanaf de startdatum van het vorige IPC tot de startdatum van het nieuwe IPC, en dat vorige IPC is afgelopen vóór het nieuwe IPC.
   
 • Je kunt (via een penvoerder) slechts één IPC-aanvraag indienen.
   
 • Je besteedt minimaal 20% van de kosten aan collectieve activiteiten. N.B.: als een deelnemersplan groter is dan € 71.429, dan is minimaal € 14.286 aan collectieve activiteiten noodzakelijk.
   
 • Je besteedt minimaal 60% aan overige kosten. N.B.: als een deelnemersplan groter is dan € 71.429, dan is minimaal € 42.857 aan overige kosten noodzakelijk.
   
 • Je hebt minimaal € 30.000 aan projectkosten.

Deelnemen?

Bij voldoende belangstelling zal Dibevo als penvoerder InnovatiePrestatieContracten 2016 aanvragen. Dat kan van 1 februari tot en met 26 februari 2016. Kom je in aanmerking voor deze subsidie en wil je deelnemen aan het IPC-project? Laat dit dan vóór 13 februari 2016 weten aan Karin Bosman.