01 november 2011 | Dossier:

Nieuwe Wet natuur

Wet natuur

Het ministerie van EL&I gaat 3 bestaande natuurwetten samenvoegen tot de nieuwe Wet natuur. De nieuwe wet moet de opvolger worden van 3 bestaande natuurwetten: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het voorjaar van 2012 bij de Tweede Kamer ingediend. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Tot 18 november 2011 kunt u meepraten over dit wetsvoorstel via internetconsultatie.

Gevolgen voor Dibevo-sector

Voor de gezelschapsdierenbranche lijken de veranderingen van de Wet natuur beperkt. Dibevo buigt zich op dit moment nog over de conceptwet en zal haar inbreng bij het ministerie kenbaar maken.

Waarom een nieuwe wet?

De bestaande wetgeving is vooral gebaseerd op nationale natuurbescherming, maar is in de loop der tijd stukje bij beetje aangepast aan de internationale verplich­tingen die Nederland is aangegaan. Dat heeft de wetgeving gecompliceerd en ontoegankelijk gemaakt en is vaak ook onnodig belastend voor burgers en ondernemers. Het doel van de nieuwe wet is om de wetgeving eenvoudiger te maken en beter en herkenbaarder aan te sluiten bij de internationale verplichtingen.

Bron: ministerie EL&I