24 maart 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving

Noodpakket: toelichting Belastingdienst op wijzigingen premiedifferentiatie WW

In deze coronatijd krijgen werkgevers van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden. Dit is nodig om de lage WW-premie te mogen toepassen. De coulanceperiode is met drie maanden verlengd tot 1 juli 2020.

WAB in coronatijd
 
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet heeft invloed op de WW-premie die werkgevers betalen. Voor werknemers met een vast arbeidscontract betalen werkgevers in de meeste gevallen de lage WW-premie, voor overige werknemers de hoge WW-premie.

Bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd mag de lage WW-premie alleen toegepast worden wanneer het contract geen oproepcontract is, schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel werkgever als werknemer. Bij arbeidscontracten die uiterlijk 31 december 2019 zijn ingegaan, kan het zijn dat deze alsnog schriftelijk moeten worden vastgelegd.

Extra tijd voor ondernemers om contracten op orde te brengen

Met de maatregelen vanwege het coronavirus krijgen werkgevers nu langer de tijd om te controleren of bestaande arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd.

Gabriëlle van de Ven, Landelijk vaktechnisch coördinator Premieheffing bij de Belastingdienst licht toe: “De Belastingdienst realiseert zich dat werkgevers nu een bijzonder moeilijke tijd doormaken. Veel werkgevers hebben op dit moment te maken met aanzienlijk meer of minder werk. Dit vraagt veel van hen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat bestaande arbeidscontracten conform de administratieve vereisten voor de lage WW-premie zijn vastgelegd, maar er zijn werkgevers die hier nu geen tijd voor hebben.

Daarom is de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd met drie maanden verlengd tot 1 juli. Als werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet, adviseer ik om ook te bekijken of het geen oproepcontract is. Dit begrip is namelijk door de WAB gewijzigd.”

Ja-ja-nee-check

Om werkgevers te helpen bepalen welke premie van toepassing is, is er de ja-ja-nee-check. Kun je de drie vragen achtereenvolgens met ja-ja-nee beantwoorden, dan geldt de lage premie. Zo niet, dan moet de hoge premie worden betaald. Er gelden enkele uitzonderingen waarbij toch de hoge of lage premie van toepassing is:

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Ja-ja-nee-nee-check