19 januari 2011 | Dossier:

Omzetderving door schuurtjesverkoop

Schuurtjesverkoop

Vindt er in uw buurt schuurtjesverkoop plaats? Kom dan in actie, want hier is iets tegen te doen.

Onder schuurtjesverkoop verstaan we het uitoefenen van detailhandel op locaties waar dat op grond van de gemeentelijke bestemmingsvoorschriften niet is toegestaan. Dibevo ziet het als een van haar kerntaken om dit soort onrechtmatige vestigingen snel te laten verdwijnen. Schuurtjesverkoop zorgt immers voor omzetderving bij dierenspeciaalzaken in de omgeving.