9 juli 2014

Ondernemers nauwelijks voorbereid op ziekte

Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Ruim 4 op de 10 ondernemers hebben niet of nauwelijks maatregelen getroffen tegen arbeidsongeschiktheid. Hierdoor lopen zij het risico niet voorbereid te zijn op de grote financiële gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Dat blijkt uit een onderzoek dat verzekeraar Univé heeft verricht.

Ook de kosten die bij ziekteverzuim van werknemers komen kijken, blijken onvoldoende verzekerd. Zorgwekkende resultaten, aangezien veel ondernemers niet in staat blijken de financiële consequenties hiervan volledig te dragen.

Financiële buffer

“Een zelfstandig ondernemer die zich niet tegen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd, loopt grote risico’s”, zegt Marcel Spronk, directeur Schade bij Univé. “Stel, je bent een zelfstandig ondernemer van 30 jaar en verdient op jaarbasis 30.000 euro. Ten gevolge van een dwarslaesie kun je tot je pensioen niet meer werken. Dan heb je een grote financiële buffer nodig om de vaste lasten te betalen. Uitgaande van 37 werkjaren tot het pensioen, komt dat neer op 1.110.000 euro. Dat zullen weinig ondernemers op hun spaarrekening hebben staan.”

Veel ondernemers onvoldoende verzekerd

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder zo’n 350 ondernemers, komt het beeld naar voren dat 43% onvoldoende of niet verzekerd is tegen hun eigen arbeidsongeschiktheid. Verder is bijna een derde van deze ondernemers niet in staat de arbeidsongeschiktheid van medewerkers op te vangen.

Zelfstandig ondernemers zijn bovendien lang niet altijd op de hoogte van de kosten die het gevolg kunnen zijn van verzuim van werknemers. “In 2013 was het gemiddelde ziekteverzuim 3,8 procent. Kosten door verzuim kunnen aardig oplopen, denk aan vervangend personeel en het doorbetalen van zieke werknemers”, aldus Spronk.

Financiële reserves snel uitgeput

Veel ondernemers zijn niet of onvoldoende verzekerd omdat zij bijvoorbeeld een werkende partner hebben, niet verwachten ziek te worden of in het bezit zijn van een spaarpotje. Als een onverzekerde ondernemer arbeidsongeschikt raakt, zijn zulke reserves echter al snel uitgeput. Desondanks besluiten veel ondernemers zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, omdat zij verwachten dat de kosten te hoog zijn. “De premie verschilt echter per verzekering en is mede afhankelijk van het beroep, de hoogte van het verzekerde inkomen en de eindleeftijd”, aldus Spronk.

Geen vangnet

Ook Dibevo Risk ondervindt dat ondernemers vaak dezelfde reden aanvoeren om zich niet te verzekeren: ‘ik ben nooit ziek, ik vind het te duur, ik heb wisselende inkomsten’. Toch is het erg onverstandig om dit risico niet af te dekken. Zonder een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering neem je het risico om bij langdurige ziekte in de bijstand terecht te komen. Want ondernemers die niet meer kunnen werken vanwege lichamelijke of geestelijke oorzaken hoeven niet bij de overheid aan te kloppen. De bijstand is het enige vangnet. Daar kun je echter pas aanspraak op maken als het eigen vermogen is ‘opgegeten’.

Reden te meer om je goed te laten adviseren. Bij de keuze van een arbeidsongeschiktheidsverzekering houdt Dibevo Risk rekening met je persoonlijke situatie en wensen. Het is zelfs mogelijk om te kiezen welke risico’s je wel en niet wilt afdekken. Zodat je alleen verzekert en dus ook betaalt, wat je echt belangrijk vindt.

Als Dibevo-lid kun je daarnaast ook nog eens gratis je bedrijfsrisico’s laten screenen en profiteren van het speciale Dibevo-verzekeringspakket.

Meer weten?

Bel met Dibevo Risk, tel. 030 - 284 86 19.