12 juli 2013 | Dossier:

Ondernemers overhandigen actieplan

Dibevo heeft een bijdrage geleverd aan het 'Actieplan Detailhandel'

Gisteren heeft Detailhandel Nederland een actieplan overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken met 20 aanbevelingen om de lasten voor ondernemers terug te dringen. Dit heeft namelijk extra verlies van omzet en werkgelegenheid, maar ook faillissementen tot gevolg. Het plan is in samenwerking met winkeliers van Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland tot stand gekomen. Als lid van MKB Nederland en lid van de Nationale Winkelraad heeft ook Dibevo een bijdrage aan dit actieplan geleverd.

Gedragsverandering consument

De consument verandert haar winkelgedrag. Zo koopt zij vaker via internet. Hierdoor verandert het winkellandschap. Tegelijkertijd moet de detailhandel het hoofd bieden aan de economische crisis. Deze veranderingen hebben niet alleen een grote invloed op de sector zelf, maar ook op de gehele Nederlandse economie en samenleving. “De consument bepaalt wat er gebeurt en de markt moet zijn werk doen, maar onnodige, economische schade moet worden vermeden. Dat vraagt om handelend optreden,” aldus de voorzitter van Detailhandel Nederland, Jan Meerman.

Aantal prioriteiten

Detailhandel Nederland roept op om de eerdere btw-verhoging terug te draaien van 21% naar 19%. Ook vinden winkeliers dat de parkeertarieven niet meer mogen stijgen. Jan Meerman: “Parkeren mag geen melkkoe zijn om gaten in de begroting te dichten.” Als de parkeertarieven te hoog zijn, blijft een deel van de bezoekers weg. Ook geven de ondernemers aan dat het van groot belang is om leegstand  aan te pakken en werkgelegenheid in stand te houden door de arbeidskosten te verlagen.

Download ‘Actieplan Detailhandel’