25 november 2014

Ondernemerskredietdesk: een ‘financiële ANWB’ voor ondernemers

Investering en krediet

Veel ondernemers hebben nog altijd moeite om financiering te vinden. De oplossing ligt steeds vaker in een combinatie van verschillende financieringsvormen. De vernieuwde Ondernemerskredietdesk maakt al die vormen inzichtelijk en toegankelijk.

Ook alternatieve financieringsvormen

Het online platform moet uitgroeien tot een ‘financiële ANWB’ voor ondernemers met onder andere ook een financieringswijzer die de ondernemer op weg helpt naar de juiste financieringsvorm(en). Dat kunnen ook alternatieve financiers zijn zoals crowdfunding, kredietunies, Qredits, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, mkb-fondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat slechts 24% van de mkb-ondernemers goed bekend is met alternatieve vormen van financiering. 69% denkt dat financiering de komende jaren moeilijker verkrijgbaar wordt en 59% vindt dat het mkb op dit moment te afhankelijk is van bankfinanciering. Bijna de helft van de mkb-ondernemers (47%) heeft nog nooit naar alternatieve financieringsvormen gekeken.

Eén loket

Initiatiefnemers MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken vinden dat het kabinet zijn kredietregelingen voor het bedrijfsleven zo snel mogelijk moet koppelen aan de Ondernemerskredietdesk. Op die manier ontstaat één loket waarbij ondernemers met al hun kredietvragen terecht kunnen, aldus de organisaties in een brief aan de vaste Kamercommissie voor economische zaken.

Financieringswijzer

Iedere onderneming is anders en heeft daarmee specifieke financieringsbehoeften. De financieringswijzer helpt je op weg naar de financieringsvormen die mogelijk goed bij je onderneming passen en de partijen waarbij je hiervoor het best zou kunnen aankloppen.

Direct naar de financieringswijzer