19 februari 2020 | Dossier: Marktinformatie,

Ondernemersvertrouwen groothandel stijgt, detailhandel daalt

Het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van dit jaar was net iets hoger dan het vertrouwen in het vorige kwartaal. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2020 zijn over het algemeen positief, maar van alle bedrijfstakken is het optimisme van ondernemers in de detailhandel aan het begin van 2020 juist sterk afgenomen. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Winkelstraat

In het vierde kwartaal van 2019 was het ondernemersvertrouwen voor alle bedrijfstakken over de gehele linie al sterk gedaald. Begin 2018 bereikte het ondernemersvertrouwen de hoogste waarde sinds de start van de waarneming in 2008. Daarna is een dalende trend ingezet. Het vertrouwen in de bouw is nog steeds het hoogst. Ook de groothandel en de sector informatie en communicatie scoren bovengemiddeld. In de detailhandel nam het vertrouwen flink af, ingegeven door lagere omzetverwachtingen. In de verhuur van en handel in onroerend goed nam het vertrouwen het meest toe.

Ondernemersvertrouwen

Meer personeel

Voor het eerst sinds vorig jaar verwachten meer ondernemers dat zij personeel zullen aannemen. Zij zien minder belemmeringen door het tekort aan arbeidskrachten. Het afgelopen anderhalf jaar gaf een kwart van de ondernemers die belemmeringen aan. Nu is dat minder dan 22%.