28 februari 2024 | Dossier: Dierenwelzijn,

Onderzoek informatievoorziening welzijn konijnen: de uitslag

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben begin dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar hoe dierenspeciaalzaken informatie verstrekken over de verzorging van konijnen tijdens de verkoop van deze dieren. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste winkels waar konijnen worden verkocht, hun klanten voorzien van goede informatie. Toch is er nog wel winst te behalen, voornamelijk op het gebied van nestplaatsvoorzieningen, veelvoorkomende ziektes en de algehele gezondheid van konijnen. Werk aan de winkel dus!

Konijnen
Foto: Joseba Garcia Moya

Het onderzoek is uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de informatie die dierenspeciaalzaken verstrekken bij de verkoop van konijnen. Dierenspeciaalzaken spelen immers een grote rol bij de verkoop van konijnen en konijnenvoer. Ze hebben directe invloed op de kennis van consumenten over de verzorging van konijnen en daarmee het welzijn van deze dieren. Zo kan worden voorkomen dat konijnen te vroeg overlijden of onnodig kampen met gezondheidsproblemen. 

Op de enquête hebben 80 dierenspeciaalzaken gereageerd. 

Vooroordeel

Vooral bij dierenwelzijnsorganisaties heerst het vooroordeel dat klanten erg makkelijk een konijn kunnen aanschaffen in een dierenspeciaalzaak, zonder daarbij de juiste informatie te ontvangen. Het onderzoek weerlegt dat beeld: dierenspeciaalzaken geven wel degelijk goede informatie bij de verkoop van konijnen of dierbenodigdheden voor konijnen. Uit het onderzoek blijkt wel dat sommige informatie wat onderbelicht blijft tijdens een verkoop- of adviesgesprek. 

Welzijnsaspecten

In een advies- en/of verkoopgesprek over konijnen en toebehoren zijn er 30 welzijnsaspecten die aandacht nodig hebben. Uit het onderzoek blijkt dat hiervan gemiddeld 21 aspecten goed aan bod komen tijdens verkoop- en adviesgesprekken. Op zich een mooie score, maar het betekent tegelijkertijd dat de andere 9 aspecten extra aandacht nodig hebben.

De belangrijkste aspecten hiervan zijn nestplaatsvoorzieningen, veelvoorkomende ziektes en de gezondheid van konijnen. De overige aspecten waar meer aandacht aan besteed kan worden zijn de graafbehoefte, watervoorziening, voersamenstelling, caecotrofie, mentale uitdaging, hantering en stress.

Nestplaatsvoorzieningen

Het onderzoek geeft aan dat minder dan de helft van de respondenten nestplaatsvoorzieningen met de klant bespreekt, terwijl ze niet-gecastreerde of niet-gesteriliseerde konijnen verkopen. Dit kan leiden tot ongewenste nestjes, wat het dierenwelzijn niet ten goede komt. Ook kan het welzijn van de voedster in gevaar komen wanneer ze jongen krijgt en geen toegang heeft tot een afzonderlijke nestplaats.

Ziektes en gezondheidsproblemen

Veelvoorkomende ziektes en gezondheidsproblemen worden volgens het onderzoek nog minder met de klant besproken. Nog geen kwart van de respondenten verstrekt goede informatie over dit onderwerp. Het verzorgen van het gebit van het konijn valt hier ook onder. Konijnen hebben een gebit dat blijft doorgroeien. Als daar niet goed voor wordt gezorgd, kan dit leiden tot allerlei andere gezondheidsproblemen. Ook de herkenning en preventie van overige ziektes en gezondheidsproblemen worden niet goed genoeg besproken met klanten.

Informatieoverdracht

Dierenspeciaalzaken gebruiken doorgaans 4 verschillende vormen van informatieoverdracht: mondeling, schriftelijk, digitaal en visueel. 81% van de dierenspeciaalzaken geeft aan mondelinge informatieoverdracht in te zetten. Wel wordt deze mondelinge informatie vaak ondersteund door schriftelijke informatie. 74% van de respondenten geeft aan schriftelijke informatie te geven. Dit zou eigenlijk 100% moeten zijn, omdat het wettelijk verplicht is om schriftelijke informatie te verstrekken bij de verkoop van een dier. Geef bij de verkoop van konijnen (en elk ander dier) daarom altijd een huisdierenbijsluiter van het LICG mee.

Checklist

Checklist konijnen

In de basis hebben dierenspeciaalzaken die konijnen verkopen hun zaakjes goed op orde. Om de informatie-overdracht helemaal compleet te maken, is het aan te raden om alle 30 welzijnsaspecten te bespreken en altijd schriftelijke informatie mee te geven, zodat de klant alle informatie nog eens kan teruglezen. 

Voor een goed overzicht hebben de studenten een checklist opgesteld waarin alle welzijnsaspecten vermeld staan. Tijdens een advies- of verkoopgesprek kan dit een handig hulpmiddel zijn om de klant van voldoende informatie te voorzien. Deel dit vooral met je medewerkers!

Download de checklist