12 februari 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Ophokplicht ingesteld: wat zijn de gevolgen voor winkels en vogelhandel?

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente vogelgriepbesmetting bij een hobbylocatie in Bretzfeld, Duitsland. Grote vraag bij dit soort maatregelen: geldt de ophokplicht ook voor hobbyvogels en pluimvee in een winkel of vogelhandel?

watervogel

Het antwoord is nee: er is geen formele verplichting.

Advies van Dibevo

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Hoewel er dus geen afschermplicht is voor commercieel gehouden hobbyvogels, is het wel zaak om te voorkomen dat de eerste uitbraak in Nederland bij deze vogels plaatsvindt. Dibevo adviseert daarom om vogels zo veel mogelijk af te schermen van met name wilde watervogels. Dit uiteraard binnen de reële mogelijkheden en zonder dat het nadelig is voor het welzijn van de dieren.

Toekomst

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.

Over vier weken komt de deskundigengroep van LNV opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen. Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.