11 maart 2013 | Dossier:

Per 1 juli strenger toezicht op auteursrechtorganisaties

Radio en muziek in de winkel of pension

Vanaf 1 juli komt er eindelijk strenger toezicht op auteursrechtorganisaties. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waar staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zich al jaren sterk voor maakt. Incasso, beheer en verdeling van vergoedingen van bijvoorbeeld film en muziek worden straks beter gecontroleerd.

Transparantie

De nieuwe wet dwingt auteursrechtorganisaties om transparanter te opereren. Eenzijdige stijging van de tarieven moeten deze organisaties vooraf laten toetsen door het College van Toezicht Auteursrechten. Ondernemers die een klacht hebben over de hoogte van hun rekening, kunnen vanaf 1 juli terecht bij een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht.

Verder maakt het College de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, beheerskosten en nevenfuncties van de bestuurders openbaar. Het College mag als het nodig is een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5 procent van de jaarlijkse incasso.

Bron: MKB-Nederland