11 september 2023 | Dossier: Marktinformatie,

Pet Monitor 2023: dier is gezinslid, maar ook kostenpost

Bijna de helft van de Nederlandse huisdiereigenaren ziet hun huisdier als lid van het gezin. Ongeveer 33% beschouwt het huisdier als vriend of metgezel en 9% ziet hun huisdier als kind. Deze band tussen mens en dier zorgt ervoor dat huisdiereigenaren bereid zijn uitgaven te blijven doen voor hun huisdier, ook wanneer ze het financieel moeilijk hebben. De gezondheid van het dier komt hierbij op de eerste plaats te staan. 44% is zelfs bereid om een lening af te sluiten om de zorgkosten voor hun huisdier te betalen. Dit zijn een aantal in het oog springende conclusies uit de Pet Monitor 2023 die op 8 september werd gepubliceerd.

Pet Monitor 2023

Trendpanel Gezelschapsdieren heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de complexe en veranderende band tussen mensen en huisdieren in relatie tot de uitgaven aan producten en diensten voor hun dieren. De Pet monitor is een uitgave van het Trendpanel Gezelschapsdieren. Deze bestaat uit 3e jaars studenten en docenten van de opleiding Diergezondheid en management van de Aeres Hogeschool Dronten.

De enquête is uitgezet van 3 januari tot 3 februari 2023 onder 1130 Nederlandse huisdiereigenaren De deelname van 839 hondeneigenaren en 230 katteneigenaren biedt het inzicht in hoe Nederlanders hun huisdieren beschouwen en welke uitgaven ze doen voor hun dier.

Diergezondheid staat voorop

5% van de hondeneigenaren geeft aan te besparen op dierenartskosten, terwijl dit voor katteneigenaren op 9 procent ligt. Vooral eigenaren met een lager inkomen maken zich meer zorgen over hun vermogen om deze zorgkosten te dekken. Opvallend is dat 44% van de respondenten bereid is om een lening af te sluiten om de kosten voor hun huisdieren te betalen.

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat 25% van de hondeneigenaren hun huisdieren heeft verzekerd. Dit percentage is lager bij katteneigenaren, namelijk 8%. Het percentage verzekerden ligt bij alleenstaanden 8 tot 10% hoger dan bij mensen met partner. Huishoudens zonder kinderen geven meer geld uit aan dierenartsenzorg.

Besparen op het huisdier: NEE!

Uit de enquête blijkt dat huisdiereigenaren keuzes maken als het gaat om de uitgaven aan hun huisdier nu de prijzen stijgen. Daarvan gaf 50% van de hondeneigenaren en 46% van de katteneigenaren (N=199) aan dit inderdaad te doen. De meerderheid bespaart vooral op de benodigdheden , zoals riemen, speeltjes etc. (70% van de hondeneigenaren; 58% van de katteneigenaren) en snacks (44% van de hondeneigenaren; 40% van de katteneigenaren).

Het valt op dat 27% van de katteneigenaren aangeeft te besparen op diervoeding, tegenover 13% van de hondeneigenaren. Het minst besparen de huisdiereigenaren op dierenartskosten en middelen tegen wormen, vlooien en teken.

De Pet Monitor 2023 is hier op te vragen in zowel digitale vorm als in print.