23 augustus 2017 | Dossier: Dierenwelzijn

Plan van aanpak moet Coryza bij sierkippen terugdringen

Uit onderzoek is gebleken dat een behoorlijk percentage van de sierkippen uit Duitsland besmet is met Coryza (ook bekend als ‘acute snot’) en een aantal andere besmettelijke ziektes. Hoewel dit geen meldingsplichtige ziektes zijn, kunnen ze wel vervelende gevolgen hebben zowel voor de hobbyhouderij als (bij overdracht) de commerciële houderij. Deze problemen komen vooral voor bij dieren die uit Duitsland geïmporteerd zijn.

Kip

Het is in ieders belang om deze ziektes en vooral de overdracht daarvan zoveel mogelijk proberen te voorkomen zonder dat de handel daar te sterk onder lijdt. Om dat te bewerkstelligen, heeft Dibevo in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren en Pluimveedierenartsenpraktijk De Kippendokter een plan van aanpak ontwikkeld. Het plan bestaat uit vier punten.

  1. Een beter vaccinatieprogramma. Download hier de pdf met vaccinatieadvies. De kosten van de verbetering zijn beperkt. Het is de bedoeling dat de handel dit verbeterde programma oplegt aan de productiebedrijven.
     
  2. Een betere scheiding van de dieren in de rest van de keten. Belangrijk is hierbij dat kippen van verschillende herkomst niet in dezelfde verblijven gehouden worden. Hiermee wordt kruisbesmetting beperkt.
     
  3. De groothandel/ importeurs moeten een betere klinische controle uitvoeren en kunnen hiervoor bijgeschoold worden.
     
  4. De import dient met regelmaat gemonitord te worden op de aangewezen ziekten.