20 oktober 2016 | Dossier: Ledennieuws, Personeel

Praktijkonderwijs bij Intratuin Zuidplas

Voor leerlingen waarvoor leerwegen van het mbo te hoog gegrepen zijn, bestaan er speciale vso (voortgezet speciaal onderwijs) en pro (praktijkonderwijs) scholen. De leerlingen van deze scholen zijn vaak niet in staat een mbo-diploma te behalen, maar kunnen wel volgens de Borissystematiek in de praktijk de werkprocessen van de mbo-kwalificaties uitvoeren bij een erkend leerbedrijf. Zo’n erkend leerbedrijf is Intratuin Zuidplas in Zevenhuizen, Dibevo-lid en Dierbaar-gecertifceerd.

Intratuin Zuidplas helpt leerlingen met lage opleiding

Leerling Mariska volgt een opleiding op het Segment, een school voor praktijkonderwijs in Gouda. Zij wilde graag praktijkervaring opdoen op de dierenafdeling van de Intratuin. Rebecca Antonisse-Spek is afdelingshoofd van de dierenafdeling en begeleidt Mariska.

Rebecca: “In totaal blijft Mariska hier zo’n twee jaar. Als alles goed gaat, maar dat verwacht ik wel. Aan Mariska’s inzet ligt het in ieder geval niet; ze moet iedere dag een uur fietsen om op haar stageplek te komen. Haar taak is met name het bijhouden van het knaagdierenverblijf en de vogelkooien. Ze vindt het wat lastig om met klanten om te gaan, maar daarin helpen we haar. De eerste stap was het voorzichtig begroeten van de klanten. Inmiddels beantwoordt ze vragen. En pas hoorde ik haar tegen de klant zeggen dat ze iets voor hem ging halen in het magazijn en zo terug zou zijn! Ik vind het knap dat ze zo meedenkt over wat er nodig is in het werk op een dierenafdeling. Ik maak naar Mariska dezelfde geintjes als naar de andere collega's, betrek haar overal bij. Het voornaamste verschil is dat je bij Mariska wat meer rust moet nemen om dingen uit te leggen. Als ik niet weet wat nodig is om haar goed te begeleiden, krijg ik hulp van een docent van school. Zo zorgen we ervoor dat ze uiteindelijk met een papiertje van school gaat, in de hoop dat ze de vaardigheden die ze hier heeft opgedaan, ook in andere omgevingen toe kan passen. Ik ben in ieder geval heel blij met haar aanvulling!”

Mariska heeft haar Borisverklaring behaald met de werkprocessen dierverzorging en ze mag nog het hele jaar bij de Intratuin blijven.

Borisproject

Wil je meer weten over het Borisproject of ben je van plan om een leerling op je bedrijf te begeleiden van voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs dan kunnen we je in contact brengen met een adviseur van Boris. Bel ons op telefoonnummer 033 – 455 04 33 of mail naar info@dibevo.nl.