31 juli 2012 | Dossier:

Pre-KVO: op weg naar een veiliger winkelgebied

Winkelgebied

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft zich inmiddels bewezen als een uiterst succesvolle methode om criminaliteit en overlast in winkelgebieden terug te dringen. Voor het slagen van een KVO-project is een goed georganiseerde ondernemersvereniging echter onontbeerlijk en juist die ontbreekt vaak in de meest kwetsbare winkelgebieden. Met pre-KVO biedt het ministerie van Veiligheid en Justitie een oplossing voor dit probleem.

Wat is pre-KVO?

Pre-KVO houdt in dat een specialist van het HBD een winkelgebied dat nog niet of onvoldoende georganiseerd is, klaarstoomt om samen de strijd tegen winkelcriminaliteit aan te gaan. De specialist leert alle ondernemers in het winkelgebied kennen, brengt in kaart welke problemen er spelen en gaat daar vervolgens mee aan de slag. Ook inventariseert hij welke ondernemers bereid zijn een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld deelnemen in het bestuur van de ondernemersvereniging in oprichting.

Pilots

Het afgelopen jaar zijn er enkele pilots gedraaid in Amsterdam, Den Haag en Breda. De drie pilots laten duidelijk zien dat pre-KVO in staat is om winkelgebieden waar de boel op slot zit, weer in beweging te krijgen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld voor nieuwe pre-KVO projecten.

Kosten

De kosten van pre-KVO bedragen € 25.000,-, het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidieert daarvan € 15.000,- via het HBD. Voor de start van het project verlangt het HBD van de gemeente of een andere betrokken partij de toezegging € 10.000,- bij te dragen, ofwel twee vijfde van de totale kosten.

Aan de slag met pre-KVO?

Herkent u deze problematiek en wilt u aan de slag met pre-KVO? Stuur dan een mail naar Jeroen Wichers: j.wichers@hbd.nl