18 september 2012 | Dossier:

Premieverhoging WGA-eigenrisicodragerschap: wat nu?

Premieverhoging WGA

Een aantal jaren geleden werd het mogelijk om voor het risico van WGA-gevallen UWV te verlaten. Van deze mogelijkheid om uit te treden, hebben verzekeraars destijds voortvarend gebruik gemaakt. Zij namen het risico van u over en stelden zich garant bij de belastingdienst voor de kosten van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer.

Premieverhoging

De WGA-premie die u betaalde aan UWV – met een opslag als er WGA-instroom is geweest – werd ingeruild voor een verzekeringspremie die meestal voordeliger was. Een aantal verzekeraars heeft inmiddels aangekondigd de premies voor hun WGA-dekking te gaan verhogen.

Standpunt Dibevo Risk

De adviseurs van Dibevo Risk hebben altijd het standpunt ingenomen dat dekking voor het eigenrisicodragerschap gekoppeld moet zijn aan uw verzuimverzekering. Met deze combinatie weet u zeker dat de begeleiding van een medewerker vanaf de allereerste dag van ziekte wordt opgepakt.

Dit voorjaar hebben verzekeraars geconstateerd dat zij zich behoorlijk hebben vertild aan de uitvoering van het WGA-eigenrisicodragerschap. Het gevolg is dat de premies fors worden verhoogd, en dat het verschil met UWV verwaarloosbaar wordt. Let wel, het gaat om tienden van procenten. In geld uitgedrukt betekent dat echter enkele tientallen euro per jaar.

Advies Dibevo Risk

Moet u besluiten om per 1 januari a.s. terug te gaan naar UWV, of is het beter om bij uw verzekeraar te blijven? Omdat er veel onduidelijk is over de verdere ontwikkelingen bij UWV adviseert Dibevo Risk om te blijven zitten waar u zit.

Blijf zitten waar u zit!

  • De combinatie met uw verzuimverzekering geeft u de zekerheid van begeleiding door één partij vanaf de eerste ziektedag.
  • Nu nog uittreden bij UWV geeft nauwelijks voordelen.
  • De dienstverlening van UWV en uw verzekeraar is vergelijkbaar.
  • Het is nog onzeker wat er gaat veranderen in het stelsel van sociale zekerheid. Ook moeten we afwachten of verzekeraars de uitvoering wel aankunnen!
  • Nu terugkeren naar UWV geeft u een minimaal voordeel, maar betekent wel dat u de komende drie jaar niet opnieuw kunt uittreden.
  • Het premieverschil in euro’s is gering. Als dit verschil in de toekomst groter wordt, heeft u alsnog twee keer per jaar de kans om terug te gaan naar UWV.