16 september 2015 | Dossier:

Prinsjesdag 2015: ‘focus op economie nu doorzetten’

Gouden koets

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting voor 2016 die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Zij achten het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie.

Voor de herstellende, binnenlandse markt is het goed dat het kabinet de btw-verhoging niet heeft doorgezet. En verder is het ook terecht dat de verlaging van de zelfstandigen-aftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel is, evenals de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen. Deze maatregelen zouden slecht zijn geweest voor het ondernemerschap en nieuwe in-vesteringen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt.

De vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid werpen te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei. De ondernemersorganisaties zijn content met het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel, dat ervoor zorgt dat de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor werknemers en werknemers worden verlaagd.

Een valse noot in de begroting is de progressieve vermogensrendementsheffing, aldus de ondernemersorganisaties. Die is slecht doordacht en unfair ten opzichte van zelfstandig ondernemers. Kritisch zijn de ondernemersorganisaties op de verbruiksbelasting op alco-holvrije dranken: die dient geen doel en pakt disproportioneel uit.

Voor de herstellende, binnenlandse markt is het goed dat het kabinet de btw-verhoging niet heeft doorgezet. En verder is het ook terecht dat de verlaging van de zelfstandigen-aftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel zijn, evenals de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen. Deze maatregelen zouden slecht zijn geweest voor het ondernemerschap en nieuwe in-vesteringen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt.

Overzicht belangrijkste maatregelen voor ondernemers
MKB Nederland heeft een overzicht gemaakt met daarin een overzicht met de belangrijkste maatregelen voor ondernemers uit de op Prinsjesdag ingediende begrotingen en het belastingplan 2016. De begrotingen en het belastingplan zullen de komende tijd worden behandeld in het parlement. Indien hier nog specifieke zaken uitkomen anders dan hier vermeld, zullen die worden verwoord door MKB Nederland.

Download het overzicht met belangrijkste maatregelen voor ondernemers (pdf)

Bron: MKB-Nederland | Foto: R J Essink