09 maart 2018 | Dossier: Dierenwelzijn

Raad voor Dieren­aangelegen­heden presenteert zienswijze ‘Welzijn van vissen’

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) presenteerde op 7 maart de zienswijze ‘Welzijn van vissen’. Rode draad in de zienswijze is dat welzijn van vissen meer aandacht verdient dan het tot nu toe krijgt.

Frank de Goey - zienswijze Welzijn van vissen
Op de foto rechts Frank de Goey aan het woord. Naast hem forumvoorzitter dr. Martin Scholten, ooit werkzaam bij Dibevo.

Welzijn en Integriteit

In de omgang met vissen moet bewuster rekening worden gehouden met hun welzijn en integriteit. De toenemende wetenschappelijke kennis, technologische ontwikkelingen en de groeiende maatschappelijke aandacht geven aanleiding om meer aandacht te besteden aan het welzijn van vissen. Het gaat daarbij niet alleen over de handel en houderij van siervissen maar ook over zeevisserij, sportvisserij en binnenvisserij. Aan de zienswijze, mede opgesteld door Dibevo-voorzitter en oud-RDA-lid Joost de Jongh, werd vanuit de bedrijfsmatige praktijk meegewerkt door directeur Frank de Goey van Ruinemans Aquarium B.V. Hij was tijdens de presentatie van de zienswijze in Nieuwspoort in Den Haag, een van de sprekers. Aan de soms kritische vragenstellers legde hij uit hoe professioneel in de sector wordt omgegaan met het welzijn van siervissen.

Werkbezoek Ruinemans
Op de foto leden van het forum op werkbezoek bij Ruinemans Aquarium.

Raad van deskundigen

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. De RDA bestaat uit ongeveer veertig leden met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggenspraak zitting in hebben. Een van de leden is Dibevo adjunct-secretaris wet- en regelgeving levende planten en dieren Gerrit Hofstra.