3 april 2014

Overval: verdedigen mag, bewapenen niet

Hanteer het RAAK-principe bij een overval

De schietpartij tijdens de overval op een juwelier in het Brabantse Deurne heeft veel discussie losgemaakt over het al dan niet bewapenen van winkeliers. Detailhandel Nederland is tegen elke vorm van bewapening en adviseert winkeliers met klem om het RAAK-principe te hanteren.

RAAK staat in dit geval voor:
R
ustig blijven
Accepteer de situatie
Afgeven van geld of goed
Kijken hoe de dader er uitziet.

RAAK-principe

Het hanteren van het RAAK-principe is belangrijk voor de eigen veiligheid, maar ook die van je medewerkers en klanten. Een overval en overvallers zijn namelijk onvoorspelbaar. De kans dat een overvaller overgaat tot het gebruik van geweld, bijvoorbeeld schieten of steken, is groter wanneer je je verzet tegen de overvaller.

Verdedigen bij een noodsituatie

Toch kan het gebeuren dat je tijdens een overval genoodzaakt voelt geweld te gebruiken om jezelf te beschermen. Wanneer er een noodsituatie zoals een overval is, mag je jezelf verdedigen. In dergelijke situaties zien de autoriteiten de ondernemer ook als slachtoffer. Je wordt in dat geval niet aangehouden.

Het RAAK-principe blijft echter altijd leidend, om te voorkomen dat het geweld dat de overvaller gebruikt, verder escaleert.

Slachtoffer overval Deurne

In de woordvoering over de overval in Deurne stelt Detailhandel Nederland dat eerst duidelijk moet worden wat er zich precies heeft afgespeeld. Desalniettemin: de winkeliers in deze casus zijn ook slachtoffer. Daarom is het terecht dat het OM, in afwachting van het verdere onderzoek, de juweliers op vrije voeten heeft gesteld.

Overvallen nemen wel af

Elke overval is er één teveel en is altijd een persoonlijk drama. Wel daalt het aantal overvallen de laatste jaren hard: van 991 in 2009 naar 422 in 2013. Winkeliers doen veel aan preventie, politie en OM zitten er bovenop om de daders op te sporen en veroordeeld te krijgen. Het is van belang om deze aanpak vast te houden en het aantal overvallen verder terug te dringen.