15 oktober 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Klanten,

Reageer jij wel goed op een klant met een beperking?

Eén op de tien mensen heeft een matige of ernstige beperking. Je bedrijf toegankelijk maken voor deze groep mensen is niet alleen aardig maar ook heel slim om te doen. Toegankelijkheid gaat veel verder dan fysiek ‘zonder drempels’ ergens kunnen binnenkomen. Het gaat óók en misschien wel juist om sociale toegankelijkheid: een gastvrije en klantvriendelijke houding naar klanten.


In de MKB Toegankelijk ‘Gastvrijheidsbooster’ ging acteur en presentator Tim Haars op pad met 4 mensen die ieder een andere beperking hebben en vroeg hen naar hun ervaringen op het gebied van ‘sociale toegankelijkheid’. Dit leverde de videoreeks MKB Toegankelijk 'Gastvrijheidsbooster’ op met praktische tips, do’s and don’ts.

Kan ik u helpen?

Cruciaal bij sociale toegankelijkheid is, te laten zien – in woord en daad – dat iedereen welkom is en dat je er als ondernemer alles aan doet om iedereen een zo prettig mogelijke ervaring te bieden. Ieder mens wil als normale klant gezien en behandeld worden. Twijfel je? Vraag je klant gerust of – en hoe – je hem of haar kunt helpen.