24 november 2011 | Dossier:

Reclamebelasting: blijf in gesprek met de gemeente

Winkelstraat in winkelcentrum

Een gemeente mag de heffing van reclamebelasting beperken tot het centrum van de gemeente als daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Dat heeft de Hoge Raad onlangs beslist.

Lastenverzwaring

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof dat ondernemers profijt kunnen hebben van activiteiten en voorzieningen die gesubsidieerd worden uit deze reclamebelasting. Door de uitspraak van de Hoge Raad is de kans groot dat nog meer gemeenten een dergelijke heffing gaan doorvoeren, een lastenverzwaring voor ondernemers.

Algemene belasting

Het probleem van de reclamebelasting zit ’m in het feit dat het een algemene belasting is. De gemeente mag de opbrengst van de heffing naar eigen inzicht besteden. Ondernemers hebben daar geen directe controle op.

Ondernemersvereniging

Bent u een ondernemer in een centrumgebied waar reclamebelasting wordt geheven? Of zijn er plannen in die richting? Dring er dan bij uw ondernemersvereniging op aan om de activiteiten die de gemeente organiseert, scherp in gaten te houden en te controleren of de reclameopbrengsten ook daadwerkelijk ten goede komen aan de ondernemers die ervoor betalen.