17 juni 2015 | Dossier:

Regelgeving EU over recycling te bureaucratisch

Circulaire economie

De Europese Commissie is op dit moment bezig met het voorbereiden van een nieuw pakket maatregelen voor een zogeheten ‘circulaire economie’. In een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde nadat het product haar originele functie heeft verloren. Doordat materialen hun waarde behouden, wordt de overgang naar ‘afval’ zo lang mogelijk uitgesteld. Dibevo ziet veel voordelen in een circulaire economie: het vermindert de druk op het milieu, maar helpt bedrijven ook om minder afhankelijk te worden van primaire grondstoffen.

Het nadeel dat nu dreigt te ontstaan is dat de Europese Commissie vooral inzet op strikt wetgevende maatregelen die extra bureaucratie opleveren. Volgens Dibevo zou de Europese Commissie juist innovaties en circulaire verdienmodellen moeten stimuleren en ondersteunen.

Arborichtlijnen

Een ander aandachtspunt zijn de arborichtlijnen die onderzoeksbureau COWI in opdracht van de Europese Commissie heeft geëvalueerd. Dibevo volgt dit extra scherp om ongewenste ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het vermijden van administratieve lasten en de relatie tussen regelgeving over veiligheid/gezondheid en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Foto: Zeronaut.be via Flickr