3 juni 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Nieuw steunakkoord regelt 50% kwijtschelding huur over april en mei

Via de koepels MKB Nederland en Detailhandel Nederland is Dibevo betrokken bij een tweede steunakkoord over huurbetaling. Het Steunakkoord 2.0 biedt met name voor winkeliers handvatten om tot afspraken met verhuurders te komen. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijt te schelden en dat de huurbetaling van juni voor 50% wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Tweede steunakkoord

Aan de kwijtschelding worden geen eisen gesteld anders dan dat er sprake moet zijn van een omzetdaling. Afspraken blijven echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kunnen daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Ga in ieder geval met je verhuurder in gesprek.

Het tweede Steunakkoord volgt op het eerder gesloten akkoord in april. Dit akkoord heeft voor veel ondernemers een goede uitwerking gehad. Huurders en verhuurders hebben afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020 in lijn met het Steunakkoord. Een substantieel deel van zowel huurders als verhuurders heeft inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders.