14 oktober 2014 | Dossier:

Retailagenda moet toekomst detailhandel verbeteren

Detailhandel en de Retailagenda

Marktpartijen en overheden hebben de handen ineengeslagen en gaan samen een agenda voor de Nederlandse detailhandel opstellen. Deze ‘Retailagenda’ moet ervoor zorgen dat de detailhandel in Nederland ‘een mooie toekomst tegemoet gaat’, aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Kansen en uitdagingen

De detailhandel kampt met vele problemen en uitdagingen. Denk aan het veranderende consumentengedrag, de snelle opkomst van online winkelen, groeiende leegstand van winkelpanden, toenemende faillissementen en de veranderende behoefte aan winkelruimte. Deze ontwikkelingen zijn simpelweg te groot om door één partij binnen de sector te worden aangepakt.

Ondernemers, winkeliers, gemeenten, vastgoedeigenaren, provincies, banken en de overheid hebben daarom afgesproken een Retailagenda op te stellen met als doel werk te maken van de toekomst van de detailhandel. Dat doen ze op basis van 3 thema’s:

  • de ‘fysieke’ omgeving van de winkels
  • het beter benutten van kansen voor de online verkoop
  • ruimte voor ondernemerschap.

In de loop van 2015 zullen de resultaten hiervan openbaar gemaakt worden.

Dibevo en de Retailagenda

Dibevo zal via MKB Nederland en Detailhandel Nederland aangeven waar de winkeliers in onze branche tegenaan lopen zodat ze onderdeel gaan vormen van de Retailagenda.

Minder wetgeving
Een van de hoofdpunten gaat over het verminderen van de hoeveelheid wetgeving waar je als (kleine) MKB-ondernemer mee te maken hebt. Die wetgeving zorgt niet alleen voor steeds meer administratieve verplichtingen, maar ook voor een stijging van de financiële risico’s. Denk aan de Wet dieren, Besluit houders van Dieren, Wet werk en zekerheid, BeZaVa, het nieuwe ontslagrecht, enzovoort.

Wetgeving wordt steeds ingewikkelder en als kleine ondernemer moet je bijna tegelijkertijd accountant, advocaat, makelaar, HR-manager en arbo-deskundige zijn of deze noodgedwongen inhuren.

Communicatie met gemeenten
Winkelleegstand is een probleem dat vooral samenhangt met de lokale omstandigheden. Gemeenten zoeken lang niet altijd samenwerking met ondernemers of betrekken hen te laat bij lokale ontwikkelingen. Wegopbrekingen bijvoorbeeld, zijn bij de meeste gemeenten nog altijd geen reden om ondernemers actief te benaderen of te informeren.

Tegengaan stijging van de lokale lasten
Gemeenten krijgen steeds meer taken en zoeken steeds vaker naar opbrengsten die de kas spekken. Bijvoorbeeld door belastingen (precario, reclamebelasting, vergunningen, enzovoort ) te verhogen.

Suggesties voor de Retailagenda?

Heb je als winkelier zelf nog aandachtspunten die je graag op de Retailagenda zou willen hebben? Laat ons dit dan weten via info@dibevo.nl