01 september 2014 | Dossier:

Roadshows ‘Laat je niet overvallen’

Van september 2014 tot en met maart 2015 trekt de roadshow ‘Laat je niet overvallen’ door het land. Tijdens deze interactieve voorlichtingsbijeenkomsten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) krijgen ondernemers en medewerkers in de detailhandel en horeca praktische tips hoe ze het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie kunnen verkleinen.

Presentaties

Na het welkomstwoord geeft een vertegenwoordiger van de lokale politie en/of het Openbaar Ministerie een korte presentatie over wat er wordt gedaan om de veiligheid te bevorderen. Ook komen wederzijdse verwachtingen aan de orde.

Vervolgens krijgt het thema afpersing aandacht: welke vormen neemt dit aan en wat kunnen ondernemers ertegen doen.

Workshop 1 'Afrekenen met winkeldiefstal en agressie'

In de workshop staan twee onderwerpen centraal:

  1. Hoe winkeldiefstal te voorkomen en wat kan en wat mag een medewerker doen als winkeldiefstal plaatsvindt?
  2. Hoe om te gaan met agressieve klanten?

Deelnemers krijgen praktische tips aangereikt.

Workshop 2 'Voorkom een overval'

Het voorkomen van een overval staat centraal in deze workshop. Voorkomen is immers beter dan genezen. Aan de orde komen onderwerpen als: preventie, hoe te handelen tijdens een overval en nazorg.

De bijeenkomst start met een korte film waarin ondernemers aan het woord komen die zijn overvallen.

Deelname

Lijkt deze roadshow je nuttig voor je bedrijf of winkeliersvereniging? Dring er dan bij je gemeente op aan dat ze samen met het CCV de organisatie voor een lokale roadshow op zich nemen. Voor aanmelden en meer informatie kun je de gemeente verwijzen naar de website van het CCV.