11 februari 2019 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Samenwerking en het ‘gevaar’ van de Mededingingswet

Iedere ondernemer heeft te maken met de Mededingingswet. Maar het is best ingewikkeld om de mededingingsregels toe te passen op de eigen situatie. Wat mag nu wel of niet, en onder welke omstandigheden?

Samenwerking

Veel ondernemers twijfelen over toepassing van de regels en zien daarom maar af van samenwerking met andere partijen, bang voor sancties wanneer zij de wet onverhoopt toch overtreden. Dat is niet de bedoeling van de wet, die juist moet zorgen voor gezonde marktwerking. Daarom organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een reeks voorlichtingsbijeenkomsten over de mededinginsgwet.

Programma

Allereerst zal de ACM vertellen over haar werkwijze en wat wel en niet mag als ondernemers willen samenwerken. Daarna komt de praktijk van adviesprijzen van leveranciers (verticale prijsbinding) aan bod. Tenslotte vertelt de ACM over de regels waar overheden zich aan moeten houden wanneer zij met jouw bedrijf concurreren (Wet Markt en Overheid). Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Je kunt deze ook vooraf indienen.

Data en locaties

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.30 uur op de volgende data en locaties:
• dinsdag 19 maart 2019 in de ‘Malietoren’ in Den Haag
• dinsdag 26 maart 2019  Golden Tulip Tjaarda in Oranjewoud
• donderdag 28 maart 2019  Hotel De Bilderberg in Oosterbeek
• donderdag 4 april 2019  Conferentiehotel Guldenberg in Helvoirt
• dinsdag 9 april 2019  Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch

Deelname, kosten en aanmelden

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. btw) per persoon. Aanmelden kan via dit antwoordformulier.