17 november 2017 | Dossier: Dierenwelzijn

Samenwerking groen bedrijfsleven vastgelegd

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een hechte samenwerking tussen het bedrijfsleven en het groene onderwijs, zowel in het vmbo als mbo. Daarom heeft Dibevo onder andere met Branchevereniging VHG, VBW en Tuinbranche Nederland een convenant getekend om deze duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’.

Groen onderwijs

Het platform ‘onderstructuur groen’ behartigt de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo. Daarnaast is zij gesprekspartner voor het groene onderwijs (de AOC Raad) op tal van thema’s en de exameninstelling Groene Norm.

Activiteitenplan 2018

De groene sector kent een grote diversiteit aan branches, van de levensmiddelenindustrie tot hoveniers en van gezelschapsdieren tot de agrarische sector. In het platform van de ‘onderstructuur groen’ komen de gezamenlijke belangen aan de orde en wordt overlegd met de groene onderwijsinstellingen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In 2018 richt het activiteitenplan zich op vier thema’s:

  • De ontwikkelagenda groen onderwijs
  • Instroom in het mbo-groen
  • Examinering
  • Keuzedelen in het kader van duurzame inzetbaarheid

De vertegenwoordigers Groen Onderwijs

Deelnemende partijen

De partijen die het convenant ondertekenden zijn: Dibevo, Branchevereniging VHG, CUMELA Nederland, LTO Nederland, VBW, Sectorraad Paarden, VBNE, FNLI, Tuinbranche Nederland, KIKK recreatie.