03 februari 2011 | Dossier: Wet- en regelgeving

Schade door invasieve exoten

Ludwigia grandiflora, een invasieve soort

Invasieve exoten zijn uitheemse planten en dieren die Nederland niet op eigen kracht hebben kunnen bereiken. Zij komen door menselijk handelen terecht in de Nederlandse natuur. Deze soorten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, oftewel de natuur in Nederland.

Waterplantenconvenant

Een aantal soorten waterplanten dat in de verkoop ligt voor in aquaria en vijvers, blijken schade aan te richten wanneer zij in open water terechtkomen. Ze gedragen zich als invasieve uitheemse soorten en veroorzaken schade aan de inheemse flora. Soms veroorzaken ze ook economische schade doordat dichtgegroeide wateren moeten worden geschoond.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat een aantal uitheemse plantensoorten zich naar het oppervlaktewater verspreiden, hebben het ministerie van EL&I, de Unie van Waterschappen, Dibevo en het bedrijfsleven het Convenant waterplanten gesloten. De ondertekenaars zijn overeengekomen dat deelnemende bedrijven een aantal van de exotische waterplanten niet meer zullen verkopen. Bij andere planten komt een waarschuwing voor de consument. Bij tuincentra worden bezoekers via een publieksfolder gewezen op de mogelijke risico's van uitheemse waterplanten.

Amerikaanse Vos-, Grijze en Pallas' eekhoorns

In Nederland worden verschillende uitheemse eekhoornsoorten als huisdier gehouden. Voor 3 van deze soorten (Amerikaanse Vos-, Grijze en Pallas' eekhoorns) is een bezit- en handelsverbod ingesteld. Vanaf 1 juli 2012 mag u deze 3 eekhoorns niet meer houden, in- en uitvoeren, (ver)kopen en/of vervoeren.

Pallas eekhoorn

Reden verbod

Het ontsnappingsgevaar van deze 3 eekhoorns is groot, ook als de houder aanvullende maatregelen neemt. Ontsnapte eekhoorns zijn voedselconcurrenten van de inheemse rode eekhoorn. Ook kan de grijze eekhoorn drager zijn van een virus dat dodelijk is voor de inheemse eekhoorn.

Particuliere houder kan vrijgesteld zijn

Tot 1 juli 2012 konden particuliere of niet-commerciële houders de eekhoorn(s) eenmalig registreren. Daarmee zijn deze eekhoorns vrijgesteld van het bezitsverbod. Voorwaarde is wel dat de eekhoorns zijn gechipt en onvruchtbaar zijn gemaakt. Deze vrijstelling van het bezitsverbod geldt alleen voor geregistreerde eekhoorns.

Amerikaanse zonnebaars

De Amerikaanse zonnebaars (Lepomis gibbosus) is in Nederland een veel gehouden koudwatervis. De prachtig gekleurde vis komt veel voor in vijvers, waar ze zich zodanig voortplanten dat er overschotten ontstaan. Wanneer deze overschotten in vennen en openbare vijvers uitgezet worden, vormen ze daar een grote aanslag op de larven van kikkers en salamanders. Deze dieren zullen hierdoor volledig uit deze wateren verdwijnen. Zet daarom deze soort nooit uit in in openbaar water.

Zonnebaars, Lepomis gibbosus, een invasieve soort

Dibevo advies: stop verkoop zonnebaars

Dibevo adviseert de handel deze soort niet meer te verkopen. Een aantal grote, bij Dibevo aangesloten importeurs, hebben inmiddels vrijwillig van de zonnebaars afgezien. Zij laten zo zien dat zij hun maatschappelijke verantwoording serieus nemen.