21 juli 2015 | Dossier:

Sterke werkgelegenheidsgroei MKB verwacht in 2015 en 2016

Groei werkgelegenheid MKB in 2015 en 2016

Naar verwachting zorgt alleen al het midden- en kleinbedrijf dit jaar voor een toename van de werkgelegenheid in Nederland met 50.000 werkenden. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft dit jaar beperkt tot ruim 10.000 werkenden. Dit blijkt uit recente prognoses van Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Consumenten geven meer uit

De groei van de werkgelegenheid is een gevolg van de krachtige afzetgroei in het MKB in 2015 van 2,7%. De groei van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de afzetgroei van het MKB. Consumenten geven meer uit, wat tot uiting komt in een afzetgroei in de horeca en detailhandel van circa 2,0%. De afzet in de groothandel neemt toe met bijna 3,5%.

Kleinere bedrijven dragen stevig bij aan werkgelegenheidsgroei in 2015

In het kleinbedrijf tot 10 werkenden groeit de werkgelegenheid het snelst. Hier neemt de werkgelegenheid toe met 25.000 werkenden, waarvan 15.000 zelfstandigen. Bedrijven van 10 tot 50 werknemers dragen met 15.000 extra werkenden eveneens flink bij aan de werkgelegenheidsgroei.

Middelgrote bedrijven van 50 tot 250 werknemers realiseren dit jaar een werkgelegenheidsgroei van 10.000 werkenden. Eenzelfde aantal geldt voor het grootbedrijf. Hiermee neemt dit jaar de totale werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector naar verwachting toe met 60.000 werkenden.

Versnelling werkgelegenheidsgroei in 2016

In 2016 volgt een versnelling van de werkgelegenheidsgroei in het MKB tot ruim 70.000 werkenden. Bedrijven hebben bij het aantrekken van de economie eerst nog even gewacht met het aantrekken van werknemers. Een voortgaande afzetgroei zet bedrijven er toe aan meer werkenden aan te trekken. Hierbij zal in 2016 de werkgelegenheid voor iets minder dan 40.000 werkenden gerealiseerd worden in het kleinbedrijf (tot 10 werkenden), waarvan 20.000 zelfstandigen. In het grootbedrijf (meer dan 250 werkenden) neemt de werkgelegenheid dan toe met 20.000.