05 maart 2014 | Dossier:

Stijging collectieve lasten belemmert economische groei

Cijfers van het CPB voorspellen een voorzichtig economisch herstel

De Nederlandse economie is uit de crisis. Volgens de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) stijgt de werkloosheid niet verder door en daalt het begrotingstekort snel. Mooi nieuws, al is het vooral de export die bijdraagt aan het voorzichtige herstel.

Belastingen omlaag

De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vinden het negatief dat de collectieve lasten nog altijd stijgen. Dat remt de groei. Als Nederland weer wil gaan groeien dan moeten de belastingen omlaag. Lagere belastingen en accijnzen steunen het verdere herstel. Beide maatregelen geven volgens de ondernemingsorganisaties ook een impuls voor verbetering van de nog altijd sterk kwakkelende consumptie. Dat is goed voor de binnenlandse economie, zoals de bouwsector en de detailhandel.

Begrotingstekort

Het Centraal Planbureau stelt dat de economie volgend jaar met 1,25% zal groeien. Dit jaar is de groei 0,75%. Volgens deze cijfers zal het begrotingstekort nog dit jaar onder de Brusselse grens van 3 procent van het binnenlands product komen. In 2015 daalt het tekort zelfs naar 2,1%.

Bron: MKB-Nederland