21 september 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Subsidieregeling Verduurzaming MKB van start

Energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) gaat 1 oktober van start en kan jou als mkb-ondernemer hierbij helpen. Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat.

zonnepanelen

Het advies geeft je inzicht in het verder verduurzamen van jouw onderneming en/of wagenpark. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen zoals het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen.

Voor wie is deze regeling?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden lees je op deze pagina

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Aanvragen

De regeling is vanaf 1 oktober open voor het aanvragen van subsidie en sluit op 30 september 2022. Aanvragen kan online. Je doorloopt bij het aanvragen een aantal stappen. Het stappenplan kan je daarbij helpen.