11 januari 2012 | Dossier:

Subsidieregeling voor slachtoffers overvallen verlengd

Slachtoffer winkelcriminaliteit

Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen ook in 2012 subsidie krijgen voor het nemen van preventieve maatregelen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de subsidieregeling met een jaar verlengd.

Vergoeding tot 1.000 euro

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van een overval verhoogde kans hebben om nogmaals slachtoffer te worden. Winkeliers die in 2010, 2011 of in 2012 zijn overvallen, kunnen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven subsidie aanvragen voor passende preventiemaatregelen, zoals beveiligingscamera’s of een (nood-)alarmsysteem. Per aanvraag vergoedt het schadefonds maximaal € 1.000.

Uitkering bij lichamelijk of geestelijk letsel

Naast de subsidieregeling kunnen overvalslachtoffers met lichamelijk of geestelijk letsel ook in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering. Dit als tegemoetkoming voor bijvoorbeeld medische kosten, verlies van inkomen of psychische leed.