7 augustus 2014

22 miljoen subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen euro vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een nieuwe regeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De staatssecretaris hoopt dat met name het midden- en kleinbedrijf hier zijn voordeel mee doet. De regeling is onderdeel van het programma Duurzame Inzetbaarheid dat het ministerie van SZW in 2012 startte. 

Waarom deze regeling?

Nu de pensioenleeftijd stijgt en de beroepsbevolking vergrijst, wil de overheid stimuleren dat bedrijven maatregelen nemen om hun medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door het aanpassen van arbeidsomstandigheden, het anders organiseren van het werk of het laten uitvoeren van een bedrijfsscan.

Wie komt voor de subsidie in aanmerking?

Bedrijven die een project of initiatief opzetten om medewerkers langer productief aan het werk te houden of een leeftijdsbewust personeelsbeleid willen invoeren. De subsidie is bedoeld voor de advieskosten van een externe adviseur. Btw en kosten voor scholing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project heeft te maken met een van de thema’s van duurzame inzetbaarheid.
  • Je hebt ten minste 2 werknemers in dienst.
  • Het project duurt hoogstens 10 maanden.

Hoe kun je de subsidie aanvragen?

De subsidie kun je aanvragen bij Agentschap SZW. Dat kan van 15 oktober tot en met 7 november 2014.