25 maart 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving

Tijdige loonaangifte van groot belang voor bijdrage uit Noodfonds

De Belastingdienst roept werkgevers op om tijdig loonaangifte te doen. Dat is nu meer dan ooit van groot belang omdat de gegevens uit de loonaangifte namelijk door het UWV worden gebruikt voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling.

Belastingdienst

Als je op tijd aangifte doet, beschikken de Belastingsdienst en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar je als werkgever en werknemers die thuis komen te zitten of ziek worden, recht op hebben. De aangifte hoef je – als je uitstel van betaling aanvraagt – nog niet te betalen.

Bijzonder uitstel geldt alleen voor betaling

De Belastingdienst zegt begrip te hebben voor de lastige situatie waarin ondernemers zich bevinden. Daarom heeft het kabinet besloten dat werkgevers/ondernemers die in betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus, in aanmerking komen voor bijzonder uitstel van betaling. Deze regeling geldt voor de betaling van de loonheffingen, maar ook voor de betaling van omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Betalingsproblemen?

Ben je in betalingsproblemen gekomen? Vraag dan betalingsuitstel aan. Dat werkt als volgt:

 1. Je doet (loon)aangifte voor de uiterste aangiftedatum. Deze datum staat in het jaaroverzicht dat je in december van de Belastingdienst ontving. Je hoeft de aangifte echter nog niet te betalen.
   
 2. Ongeveer 3 weken na de uiterste aangiftedatum ontvang je een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van je aangifte hoef je niet te betalen. Je kunt uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Dit kun je doen via een verzoek om uitstel met de vermelding dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Noem in je brief in ieder geval het kenmerk van je belastingaanslag. Stuur de brief naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen
   
 3. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen ze de invorderingsmaatregelen en wordt de betaalverzuimboete kwijtgescholden. Je krijgt in deze situatie automatisch 3 maanden uitstel. Je hoeft hier niets voor te doen.

Let op:
Je verzoek geldt als een verzoek om uitstel van betaling. Het geldt niet als uitstel voor het doen van aangifte. Doe je aangifte dus gewoon op tijd.
 
Lukt het niet om op dit moment aangifte te doen? Vraag dan uitstel aan voor het doen van je loonaangifte. Stuur in dat geval een schriftelijk verzoek voor uitstel van aangifte naar:
Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA Breda

Meer informatie

Meer over deze en andere regelingen lees je op belastingdienst.nl/coronavirus.