9 februari 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Totaalverbod op vislood in 2028

Al in 2019 heeft de Europese Commissie het European Chemical Agency (ECHA) gevraagd om de gezondheids- en milieurisico’s te beoordelen die gepaard gaan met het gebruik van, onder andere, vislood. Het agentschap komt nu eindelijk met een voorstel voor het terugdringen van de verkoop en het gebruik van lood in de sportvisserij.

Vislood

Kort samengevat komt het voorstel hier op neer:

  • een verbod op verkoop en gebruik van loden visgewichten en kunstaas met een overgangsperiode van 3 jaar voor gewichten tot 50 gram en een overgangsperiode van 5 jaar voor gewichten zwaarder dan 50 gram.
  • een direct verbod op het gebruik van vislood dat bewust in het water achterblijft (zogenaamde drop-off-technieken).

Publieke consultatie

Alle belanghebbenden hebben de mogelijkheid om hun argumenten te geven tijdens een publieke consultatieperiode die op 24 maart van start gaat en 6 maanden duurt. Verder organiseert het ECHA een online infosessie om het beperkingsproces uit te leggen. Meer informatie is te lezen op de website van het ECHA.

De uiteindelijke besluitvorming wordt begin 2023 verwacht. Uitgaande van dit voorstel betekent dit dat het volgende

  • 2023: verbod drop-off-technieken met lood
  • 2026: verbod verkoop en gebruik loodgewichten t/m 50 gram
  • 2028: verbod verkoop en gebruik van alle loodgewichten