01 mei 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Transitievergoeding en tegemoetkoming voor werkgever op lange baan

Omdat het huidige kabinet demissionair is, worden veel lopende wetsvoorstellen door de Tweede Kamer ‘controversieel verklaard’. Dat betekent dat de Tweede Kamer deze wat politiek gevoelige voorstellen pas verder in behandeling neemt als er een nieuwe regering is. Een van die controversieel verklaarde wijzigingen is het wetsvoorstel dat werkgevers moet compenseren voor de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De kans dat de wetswijziging daadwerkelijk ingaat op de beoogde datum van 1 januari 2019, is daardoor erg klein. In het slechtste scenario bestaat zelfs de kans dat de compensatie er helemaal niet komt.

Transitievergoeding

Waar gaat het precies om?

Als de wetswijziging wordt aangenomen, en je ontslaat als werkgever een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, dan betaal je de transitievergoeding, maar ontvang je een compensatie van het UWV. Dat geld komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daarnaast vereenvoudigt UWV de procedure van ontslag en dossier.

Ontslagrecht

Door de in 2015 doorgevoerde wijzigingen in het ontslagrecht, is ontslag juist voor MKB-bedrijven moeilijker en vooral duurder geworden. De transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid is daar een goed voorbeeld van. Dibevo volgt deze ontwikkelingen op de voet: wij blijven ons inzetten om deze wetgeving aangepast te krijgen.

Dibevo Zorgportaal

Wist je dat Dibevo Risk een oplossing biedt voor dit soort problemen met het Dibevo ZorgPortaal? Daarin is de transitievergoeding voor werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn, gedekt tot € 20.000,- .

Zo werkt het Dibevo Zorgportaal