16 februari 2015 | Dossier:

Transitievergoeding: pijnlijk voorbeeld uit de praktijk

Wet werk en zekerheid kan wrang uitpakken

Dibevo heeft afgelopen maand veel stennis gemaakt om een wrange weeffout in de Wet Werk en Zekerheid hoog op de agenda te krijgen bij MKB Nederland en Detailhandel Nederland. De weeffout is nu opgenomen in de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb, die vorige week werd aangeboden aan minister-president Mark Rutte in de Markthal in Rotterdam.

Een pijnlijk voorbeeld uit de praktijk

Een Dibevo-lid met een dierenspeciaalzaak kampt met het probleem van een werknemer die in augustus van dit jaar 2 jaar ziek is en dan vermoedelijk ziek uit dienst gaat. Onder de oude regeling zou de eigenaar van de dierenspeciaalzaak geen ontslagvergoeding hoeven te betalen. Maar onder de nieuwe wetgeving die per 1 juli 2015 ingaat, moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn en ongewild uit dienst treden.

Stel je voor: je hebt al 2 jaar lang iemand doorbetaald die niet heeft gewerkt, allerlei re-integratieverplichtingen (dus hoge kosten) op je genomen, en dan moet je ook nog eens een vergoeding betalen als iemand niet meer terug kan naar de werkplek. Hoe onredelijk en oneerlijk dit ook is en lijkt: dit is wel de (doorgeslagen) realiteit.

Te veel verantwoordelijkheden afgewenteld op werkgevers

Verantwoordelijkheden voor het personeel zijn een belangrijke groeibreker voor het mkb. Veel risico’s liggen nu alleen op het bord van de ondernemer. Vooral de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar. Nergens anders ter wereld ligt dat risico voor twee jaar bij de werkgever.

Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de kleine bedrijven dit risico beperkt door sneller af te zien van het aannemen van personeel. De loondoorbetalingsplicht moet daarom terug van twee naar één jaar, waarbij de werkgever voor dat jaar een private verzekering afsluit waarvan de lasten worden gedeeld met de werknemer: het eerste half jaar is voor de werkgever, het tweede voor de werknemer. De werkgever moet overigens de mogelijkheid behouden van eigen risico dragen.

Ook vindt Dibevo dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren. Verder moet het mes in het doorgeschoten aantal wettelijke verlofrechten. Ook de BeZaVa moet zo snel mogelijk van tafel. De BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) is de wet die werkgevers medeverantwoordelijk maakt bij ziekte van tijdelijke krachten, zelfs als die al uit dienst zijn(!).