02 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering

Transportbeperkingen in de coronacrisis

De corona-uitbraak kan grote gevolgen hebben voor de import en export van producten en dieren. Dit zijn de transportbeperkingen waar je rekening mee moet houden.

Transport
 

Lucht- en scheepvaart

Het is algemeen bekend dat het luchtvervoer vrijwel tot stilstand gekomen is. Minder bekend is dat ook het scheepvaartvervoer sterk verminderd is en dat er daarnaast grote problemen zijn om containers op de juiste plaats te krijgen. Dat kan betekenen dat er voor een zending geen schip beschikbaar is, maar ook dat er geen containers zijn omdat die ergens in een andere haven zijn blijven steken. Vooral dat laatste is een groot logistiek probleem en wij verwachten dan ook dat het – zelfs na het opheffen van de coronamaatregelen – weken tot  maanden kan duren voordat het scheepvaartverkeer weer normaal functioneert. Daarnaast kan er sprake zijn van vertragingen in het keuren bij aankomst in Rotterdam. Houd ook hier rekening mee.

Wegvervoer

Wegtransport is voor het grootste deel van Europa nog steeds mogelijk, er kunnen echter wel wachttijden zijn bij grensovergangen, de problemen zijn de afgelopen week echter sterk afgenomen. Raadpleeg voor vertrek vooral de website van de NVWA voor de regels van de diverse landen.

Specifieke producten

Een aantal van de toeslagstoffen in diervoeders zijn afkomstig uit landen die zwaar getroffen zijn of helemaal dicht zitten. Dat betekent dat de aanvoer van deze producten kan vertragen of stil kan komen te liggen en dat de prijs sterk kan oplopen. Op dit moment zien we dat bij bijvoorbeeld biotine en vitamine E.

Levende dieren

Als er geen exportkeuring is vereist, is transport van dieren binnen Europa nog steeds mogelijk. Controleer wel de regels voor het ontvangende land en de landen waar doorheen gereden wordt op de website van de NVWA.

Buiten Europa is transport voor de soorten waarvoor de NVWA een veterinair certificaat moet afgeven zeer problematisch. Dat komt omdat de NVWA wegens personeelsproblemen geen exportkeuringen meer uitvoert. Daarnaast is het vliegverkeer sterk verminderd en hebben een groot aantal maatschappijen aangegeven gedurende de crisis geen levende dieren meer te vervoeren.